MŪSŲ PASLAUGOS

 Mokesčių konsultavimas 
 • Aiškūs ir konkretūs atsakymai į kasdienėje veikloje kylančius mokestinius klausimus 
 • Atstovavimas klientų interesams valstybinėse institucijose 
 • Konsultacijos dėl deklaracijų pildymo ir/ar kitų susijusių dokumentų parengimo

Mokesčių planavimas ir optimizavimas 
 • Mokesčių optimizavimo galimybių įvertinimas
 • Sudaromų sandorių mokestinių pasekmių įvertinimas ir konsultacijos bei patarimai dėl galimų mokestinių rizikų

Mokestinės peržiūros 
 • Mokestinių rizikų identifikavimas ir rekomendacijos dėl jų sumažinimo iki mokesčių administratoriaus patikrinimo
 • Mokesčių sutaupymo galimybių nustatymas ir įgyvendinimas

Mokestiniai patikrinimai ir ginčai
 • Pagalba rengiant skundus mokesčių administratoriui tiek mokestinių tyrimų/patikrinimų metu, tiek ir kilus mokestiniams ginčams
 • Mokestinio susitarimo galimybių įvertinimas ir derybos su mokesčių administratoriumi

Tarptautinis apmokestinimas
 • Mokestinių pasekmių užsienio šalyse įvertinimas
 • Pagalba dvigubo apmokestinimo klausimais, įskaitant veiklą per nuolatines buveines

Kainodaros dokumentacija
 • Taikomų kainodaros principų peržiūra
 • Kainodaros tarp asocijuotų asmenų parengimas

Individualūs mokymai 
 • Individualūs mokymai, pritaikyti klientui pagal jo vykdomos veiklos specifiką
 • Mokesčių naujienų bei aktualios teismų praktikos pristatymas